ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 053-064100 ,www.pongsa.go.th,saraban-pongsa@lgo.mail.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,223
เดือนที่แล้ว
1,275
ปีนี้
3,831
ปีที่แล้ว
14,060
ทั้งหมด
31,107
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน11 ส.ค. 2565
2ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256411 ส.ค. 2565
3คำสั่ง เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล1 ส.ค. 2565
4คำสั่ง แต่งตั้งรองนายกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา19 ม.ค. 2565
5คำสั่ง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา13 ม.ค. 2565
6คำสั่ง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา4 ม.ค. 2565
7คำสั่งคณะทำงาน พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ27 ส.ค. 2563
8ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564)25 ส.ค. 2563
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี25 ส.ค. 2563

1